Ågesta gård & Ridskola

Ågesta Gård består idag av ridskola med 64 hästar, ett dressyrstall med 12 hästar och en mindre kobesättning med ca 20 biffkor. Gården ligger ca 20 min från centrala Stockholm i ett naturskönt område runt Ågestasjön. Närmaste grannar är en golfbana och ett naturreservat med en mycket omtalad och välbesökt fågelsjö.

Familjen von Krusenstierna kom till Ågesta 1910. Fram till 60-talet var gården en traditionell jordbruksgård med ca 60 mjölkkor. Just under 60-talet byttes korna alltmer ut mot hästar. 1968 började en ridskoleverksamhet att växa fram. 1978 tog Kristians föräldrar över den verksamhet som idag har vuxit till att bli en av landets största. De 64 ridskolehästar, varav hälften ponnyer och hälften stora hästar, ger de drygt 900 elever per vecka en fantastisk möjlighet att lära sig rida.

Ridskolans mål är att ge så många som möjligt ett säkert, lärorikt och roligt sätt att lära sig rida på. Det finns 5 olika kunskapsnivåer som ger möjligheten att dela in eleverna i så jämna grupper som möjligt för att kunna ge så bra undervisning som möjligt.

Ågesta Gård och Ridskola AB är ett familjeföretag där mamma Margaretha, är ekonomi ansvarig. Kristians syster, Anna, ansvarar för schemaläggning av lektioner och personal. Annas man, Jocke, sköter de praktiska gårdssysslorna samt tar hand om de ca 25 korna som håller markerna öppna. Kristian ansvarar för alla hästar samt inköp av nya hästar till ridskolan och slutligen Kristians fru Linda arbetar med undervisning för ponnylektioner och ansvarar för ridsportbutiken.

2010 byggdes anläggningen om och fick ett nytt modernt stall med utgödsling och foderautomater som några moderna tillskott. Det finns 2 ridhus med måtten 20x84m och 20x40m. Två utebanor, en 20x60m och en 60x90m. Samt en terrängbana som mest används i ridskoleutbildningen.

2014 öppnade Ågesta Ridsportbutik. En butik som håller ett brett utbud till både ryttare och häst.

2015 öppnade Ågesta Vattenträning. Ett vattenträningsband för häst som både rehabiliterar, bygger upp och underhåller hästars fysik.  

2018 byggdes en solcellspark som kommer försörja gården på i stort sett all el på årsbasis. Storleken på parken uppgår till ca 400 000 kwh per år.

Ågesta Ridklubb är knuten till Ågesta Ridskola. Klubben tar hand om sina medlemmar och anordnar olika aktiviteter samt en del tävlingar.

2019 Fick Ågesta Gård och Ridskola AB utmärkelsen Årets Hästföretagare. Ett pris som delas ut i ett samarbete mellan LRF häst och HYN